Wie zijn we

SlimmeWarmtepompen voor een gegarandeerd rendement!


Een lucht/water warmtepomp haalt warmte/energie uit de buitenlucht en brengt deze energie in de vorm van warmwater op een hoger niveau waarmee uw gebouw kan worden verwarmd. Vaak gebeurt dit in combinatie met vloerverwarming. Hiervoor dient de warmtepomp te worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Normaal als uw gebouw 100 delen warmte nodig heeft, gebruikt een warmtepomp maar 25 delen elektra. Denk hierbij eens aan een elektrische kachel die hiervoor 100 delen elektra verbruikt! De verhouding tussen geleverde warmte en de elektra die hiervoor nodig is, wordt uitgedrukt in COP. Voluit Coëfficiënt of Performance. In dit voorbeeld is de COP 100/25 is 4. Een elektrische kachel heeft een COP van 1 en gebruikt dus 4 keer zoveel elektra als de warmtepomp in het voorbeeld. Kortom hoe hoger de COP des te minder uw elektra verbruik.

Wanneer u een lucht/water warmtepomp aanschaft, wordt door de fabrikant de COP opgeven. Een hoge COP heeft een positieve invloed op het energielabel van de warmtepomp, het energielabel van uw gebouw en uw portemonnee.

De COP van een lucht/water warmtepomp is mede afhankelijk van de buitenlucht temperatuur en de watertemperatuur die dient te worden geproduceerd voor uw gebouw. Vaak is dit 35°C in geval van b.v. vloerverwarming.

Naast de buitenlucht temperatuur en de watertemperatuur zijn onderhoud en een correcte werking van de warmtepomp essentieel. Deze factoren bepalen uiteindelijk de COP. Op de buitenlucht temperatuur hebben we geen invloed. Op de overige factoren wel maar heeft uw als gebruiker weinig invloed. Verder hoopt u maar dat de onderhoudspartner voldoende expertise heeft om het e.e.a. tijdens de periodiek controle te controleren.

Helaas is de praktijk anders. Lucht/water warmtepompen zijn complexe apparaten en het is eigenlijk onmogelijk om tijdens een periodieke controle het rendement te beoordelen. De oplossing is Slimmewarmtepompen.


Slimmewarmtepompen is een initiatief van AMA Energy Solutions BV.